Sajtóközlemény

Tihanyi Visszhang Újság 2017. május

Tihany Község Önkormányzata 6.981.085 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívás alapján. A támogatással megkezdődött az ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítása.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00655 azonosító számú „Tihany Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016.(VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörténik az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés. Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek kerülnek bevezetésre: gazdálkodási rendszer, önkormányzati adórendszer, iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, ingatlan vagyonkataszter rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és a hagyatéki leltár rendszer.

A pályázat keretében a csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzése és a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása valósul meg, valamint az adatmigráció az új szakrendszerekbe, tesztelés, élesítés. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Az elnyert összeg 6.981.085 forint, melyből eszközbeszerzésre 3.133.000 millió forint, egyéb szakmai költségekre 3.848.085 millió forint fordítható. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.